Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 03.03.2017

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 3 zapytania ofertowego (USŁUGA ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA I NADZORU OBIEKTKU PRZY UL. SĄDOWEJ 1  W ŚWIĘTOCHŁOWICACH):

Zapytanie ofertowe nr 5 2017
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które mogą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 6 - Oświadczenie
Załącznik nr 11 - Zobowiązanie innych podmiotów

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 3 zapytania ofertowego (USŁUGA ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA I NADZORU OBIEKTKU PRZY UL. SĄDOWEJ 1  W ŚWIĘTOCHŁOWICACH):

Zapytanie ofertowe nr 1 2007
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które mogą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 6 - Oświadczenie
Załącznik nr 11 - Zobowiązanie innych podmiotów

Dot. Zapytania ofertowego w zakresie dostawcy usług bezpośredniej ochrony fizycznej mienia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że komisyjne otwarcie kopert z ofertami świadczenia usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, nastąpi w dniu 29.08.2016 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1.
Zapytanie ofertowe Nr 1/CIS/2016

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (USŁUGA OCHRONY):

Informacja o wyborze oferty
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 1 do umowy Wykaz pracowników
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 Wykaz osób, które mogą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 6 Oświadczenie
Załącznik nr 11 Zobowiązanie innych podmiotów
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 4/RPO WSL/2016

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

 Zapytanie ofertowe - do pobrania Edytowalna wersja załączników

nr 1 - ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY


Zapytanie ofertowe Nr 1/CIS/2015

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (USŁUGA OCHRONY):

Informacja o wyniku postępowania - do pobrania

Zapytanie ofertowe - do pobrania
Formularz ofertowy - do pobrania
Wzór umowy - do pobrania
Załączniki do oferty - do pobrania
27.04.2015

Zapytanie ofertowe Nr 3/POKL/2015

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - do pobrania


13.03.2015

Zapytanie ofertowe Nr 2/POKL/2015

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - do pobrania14.01.2015

Zapytanie ofertowe nr 1POKL/2015 -

Kursy językowe dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ”


Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

Zapytanie ofertowe - do pobrania
06.08.2014

Zapytanie ofertowe Nr 1/CIS/2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego ( USŁUGA OCHRONY):

- zapytanie ofertowe
- wzór umowy
- Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 11


01.07.2014

Zapytanie ofertowe Nr 11/POKL/2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - do pobrania


10.06.2014

Zapytanie ofertowe Nr 9/POKL/2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Z UWAGI NA BŁĄD W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE ZOSTAJE ANULOWANE

28.03.2014


Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 -

Kursy językowe dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ”


Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)


Zapytanie ofertowe - do pobrania
Wyniki - do pobrania

3.10.2013

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 34/POKL/2013


Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

 

 

26.08.2013

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 1/CIS/2013


Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego( USŁUGA OCHRONY)

 

Zapytanie ofertowe - do pobraniaWYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


WYNIK POSTĘPOWANIA
23.08.2013

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 31/POKL/2013 Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

13.08.2013

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 30/POKL/2013 Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania
09.08.2013

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 29/POKL/2013 Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobraniaZ UWAGI NA BŁĄD W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE ZOSTAJE ANULOWANE.
10.07.2013

Zapytanie ofertowe nr 26/POKL/2013 -

Kursy językowe dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ”


Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)


Zapytanie ofertowe - do pobrania
27.06.2013

Zapytanie ofertowe nr 21/POKL/2013 -
dot. usługi doradztwa prawnego dla uczestników projektu  KIS „DROGOWSKAZ”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)


Zapytanie ofertowe - do pobrania

10.06.2013

Zapytanie ofertowe nr 20/POKL/2013 -
Warsztaty Umiejętności Społecznych dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)


Zapytanie ofertowe - do pobrania
30.04.2013

Zapytanie ofertowe nr 8/POKL/2013 - Promocja projektu KIS "Drogowskaz"

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)


Zapytanie ofertowe - do pobrania
12.04.2013

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2013 - Dostawa sprzętu komputerowego

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)


Zapytanie ofertowe - do pobrania


04.04.2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 - Promocja projektu KIS "Drogowskaz"

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)


Zapytanie ofertowe - do pobrania

Informacja dot. zapytania ofertowego