Aktywna przyszłość

INFORMACJE O PROJEKCIE
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu: Aktywna Przyszłość

Główny Beneficjent projektu”  Świętochłowice – miasto na prawach powiatu

Wartość projektu: 1 735 140,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 474 869,00 zł

Projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne. Poddziałanie : 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

OFERUJEMY:

-poradnictwo zawodowe ( doradztwo indywidualne i grupowe)

-treningi kompetencji społecznych

-specjalistyczne wsparcie indywidualne ( m.in. sprawy rodzinne, mieszkaniowe, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zadłużenia)

-porady i zajęcia praktyczne z dietetykiem, fizjoterapeutą i wizażystą

-warsztaty i szkolenia ( m.in. florystyka, samoobrona WenDo, kulinaria, savoir-vivre)

-kursy zawodowe i stypendia szkoleniowe

-staże ( zapewnienie opieki nad dzieckiem)

-zatrudnienie CIS

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, możliwości zatrudnienia 60 mieszkańców Gminy Świętochłowice.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją społeczną  oraz do otoczenia tych osób, osób poszukujących pracy, bezrobotnych, biernych zawodowo z niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych, osób dotkniętych niepełnosprawnościami oraz osób/ rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Okres realizacji projektu od 04.01.2021r. do 31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ul. Sądowa 1, piętro I (czynne od poniedziałku do piątku) lub pod numerem telefonu 32 2455524.

16/09/2021r.Warsztaty florystyczne

9 września odbyły się pierwsze warsztaty florystyczne w ramach projektu "Aktywna Przyszłość".
Przypomnijmy, projekt ten skierowany jest do mieszkańców Świętochłowic.
Więcej informacji na Naszej stronie www.cis.swietochlowice.pl lub w siedzibie jednostki przy Sądowej 1.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

24/05/2021r.Rekrutacja do projektu

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ" współfinasowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym) . Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 mieszkańców i mieszkanek Gminy Świętochłowice.

Projekt skierowany jest do:
1. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, marginalizacją społeczną oraz do otoczenia tych osób,
2. osób poszukujących pracy,
3. osób opuszczających pieczę zastępczą,
4. młodzieży zagrożonej demoralizacją,
5. bezrobotnych,
6. biernych zawodowo z niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych,
7. osób dotkniętych niepełnosprawnościami,
8. rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością,
9. osób bezdomnych,
10. osób/ rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Okres realizacji projektu od 04.01.2021r. do 31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje: siedziba CIS w Świętochłowicach: ul. Sądowa 1, piętro I (czynne od poniedziałku do piątku) lub pod numerem telefonu 32 245 55 24, cis@swietochlowice.pl

W ramach projektu zapewniamy:
-poradnictwo zawodowe ( doradztwo indywidualne i grupowe)
-treningi kompetencji społecznych i indywidualne wsparcie psychologiczne
-specjalistyczne wsparcie indywidualne ( m.in. sprawy rodzinne, mieszkaniowe, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zadłużenia)
-porady i zajęcia praktyczne z dietetykiem, fizjoterapeutą i wizażystą
- pakiet zdrowotny ( bezpłatne porady lekarzy specjalistów )
-warsztaty i szkolenia ( m.in. florystyka, samoobrona WenDo, kulinaria, savoir-vivre)
-kursy zawodowe i stypendia szkoleniowe
-staże ( zapewnienie opieki nad dzieckiem)
-zatrudnienie socjalne w CIS

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie.

Regulamin Aktywna Przyszłość

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Aktywna Przyszłość

KONTAKT

Dane kontaktowe do zapisów:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice
tel. (32) 245 55 24
www.cis.swietochlowice.pl

Godziny pracy placówki:
pn: 7:00-17:00
wt-czw: 7:00-15:00
pt: 7:00-13:00

Projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa : IX Włączenie społeczne. Poddziałanie : 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.