ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA DO 130.000 złotych

22.01.2014r.Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz”

W dniu 22.01.2014 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 25246 – 2014 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Klub Integracji Społecznej – Drogowskaz” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz”

27.08.2013r.Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz”

W dniu 27.08.2013 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 346082 – 2013 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Klub Integracji Społecznej – Drogowskaz” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz”

03.09.2012r.Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu „CIS w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”

W dniu 03.09.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 244676-2012), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”, na terenie Miasta Świętochłowice. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

27.07.2012r.Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb CIS w Świętochłowicach

W dniu 27.07.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 244676-2012), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

10.07.2012r.Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb CIS w Świętochłowicach

W dniu 10.07.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 244676-2012), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

20.06.2012r.Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb CIS w Świętochłowicach

W dniu 20.06.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 212046 – 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

06.06.2012r.Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb CIS w Świętochłowicach

W dniu 06.06.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 182694 – 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

31.05.2012r.Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb CIS w Świętochłowicach

W dniu 31.05.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 182694 – 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”

27.02.2012r.Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb CIS w Świętochłowicach

W dniu 27.04.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 135890 – 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.