Nowe szanse i możliwości

INFORMACJE O PROJEKCIE
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT

INFORMACJE O PROJEKCIE

Beneficjentem projektu są Świętochłowice – miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Wartość projektu:  320 120,00 zł PLN

Kwota dofinansowania: 1 254 114,00 PLN w tym 1 122 102,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników/czek projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane.

Działania w projekcie:

– utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny

– działania środowiskowe

– zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

– realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

– kursy zawodowe.

Planowane efekty:

 zniwelowanie deficytów w obszarze motywacyjnym, świadomościowym, edukacyjnym

– zmiana stereotypów związanych z barierami podjęcia pracy, aktywności na rzecz najbliższego otoczenia

– nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

– rozwinięcie kompetencji społecznych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową.

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 r.-31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Centrum Integracji Społecznej, ul. Sądowa 1 lub pod numerem telefonu 32/245 55 24 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu (32) 707 64 40.

06/10/2022r.Święto Dzielnicy Lipiny

Zapraszamy na piątkowe Święto Dzielnicy Lipiny organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Gdzie? Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "Matylda" przy ul. Pieczki 11 w Świętochłowicach.
Kiedy? Piątek 07.10.2022, godz. od 12:00 do 17:00.
W programie:
- atrakcje dla dzieci
- poczęstunek
- konkursy i zabawy muzyczno-ruchowe
Wstęp wolny.
Zapraszamy!

Plakat

23/09/2022r.Festyn Integracyjny Dzielnicy Chropaczów

Zapraszamy na jutrzejszy Festyn Integracyjny Dzielnicy Chropaczów organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gdzie? Teren Szkoły Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach
Kiedy? Sobota 24.09.2022, godz. od 11:00 do 16:00
W programie:
- atrakcje dla dzieci
- występy artystyczne
- poczęstunek

Wstęp wolny, zapraszamy!

PLAKAT

22/01/2022r.Piątkowe zajęcia

Ależ to był piątek!
Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej oraz projektu "Nowe Szanse i Możliwości" zdobyli bardzo cenną wiedzę. Podczas warsztatów z pierwszej pomocy wykazali się niesamowitą znajomością oraz zaangażowaniem. A że o bezpieczeństwie nigdy dość przyswoili również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, nie tylko latem ale również zimą.
Dodatkowo odbyły się warsztaty z edukacji finansowej oraz komputerowej.
Na Naszej sali konferencyjnej odbyły się zajęcia z poradnictwa zawodowego oraz treningu kompetencji społecznych.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 3 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

06/01/2022r.Razem możemy więcej

"Razem Możemy Więcej" to kolejny, bogaty obszar Programu Aktywności Lokalnej realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
Bezpłatne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w Centrum Kultury Śląskiej Grota (ul. Chorzowska 73) - zgodnie z rozpiską na plakacie.
W ofercie m.in. spotkania dla seniorów, zajęcia fotograficzne i komputerowe, wieczory z planszówkami, warsztaty artystyczne, zajęcia z zumby.
Dodatkowe informacje: 508 622 461 lub 508 622 396.
Serdecznie zapraszamy!

Plakat

06/01/2022r.Warsztatów moc

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej stworzono dla mieszkańców miasta Świętochłowice cotygodniowe zajęcia rozwijające różne umiejętności: interpersonalne, artystyczne oraz sportowe.
Wszystkie spotkania odbywają się w ramach projektu “Nowe Szanse i Możliwości”. Zainteresowani mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach, przy ul. Armii Krajowej 14. Zajęcia będą się odbywać do końca stycznia .
Serdecznie zapraszamy!

Plakat

10/10/2021r.Edukacja finansowa

W piątek uczestnicy projektu "Nowe szanse i możliwości", który realizujemy razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach spotkali się w Centrum Kultury Śląskiej Grota, gdzie odbywały się zajęcia z edukacji finansowej.
Każdy z uczestników miał za zadanie opisać swoją piramidę potrzeb finansowych oraz stworzyć plan wydatków i oszczędności.
Już dziś zapraszamy Was na kolejne zajęcia w piątek!

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

09/10/2021r.Kolejna część warsztatów komputerowych

Wczoraj uczestnicy projektu "Nowe szanse i możliwości" brali udział w kolejnej części warsztatów komputerowych.
Każdy z uczestników miał możliwość włączyć komputer, zapoznać się i oswoić z potrzebnym osprzętem, a także poznać podstawowe funkcje, które daje nam ten wynalazek!

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

01/10/2021r.Pierwsze zajęcia komputerowe

Jak zbudowany jest komputer?
Do czego służy myszka?
Jak pisać na klawiaturze?
Dla wielu z nas obsługa komputera sprawia kłopot... Ale dzisiaj uczestnicy projektu "Nowe szanse i możliwości" mieli okazję brać udział w warsztatach komputerowych, gdzie poznali podstawowe pojęcia z zakresu obsługi komputera i informatyki.
Za tydzień kolejna część warsztatów.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

02/09/2020r.Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do udziału w projekcie „Nowe szanse i możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 trwa.

Do projektu zapraszamy 80 osób, mieszkańców Świętochłowic (z dzielnic Lipiny i Chropaczów), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

OFERUJEMY:
- udział w Programie Aktywności Lokalnej w dzielnicy Lipiny lub Chropaczów (wizyty studyjne, zajęcia kulturalno- edukacyjne, festyny),
- udział w działaniach środowiskowych (wsparcie asystenta rodziny, wsparcie streetworkera, warsztaty tematyczne, inicjatywy mieszkańców dzielnic),
- udział w Klubie Integracji Społecznej (warsztaty kompetencji społecznych, psycholog, warsztaty komputerowe),
- udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- udział w kursach zawodowych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1 (pokój 5) tel. (32) 245 55 24 lub mailowo na adres: cis@swietochlowice.pl, a także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 (pokój 105) tel. (32) 707 64 40.

Nowe szanse i możliwości - regulamin rekrutacji Nowe szanse i możliwości - formularz zgłoszeniowy

KONTAKT

Dane kontaktowe do zapisów:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice
tel. (32) 24 555 24
www.cis.swietochlowice.pl

Godziny pracy placówki:
pn: 7:00-17:00
wt-czw: 7:00-15:00
pt: 7:00-13:00

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.