Aktywna przyszłość – projekt

24.05.2021r.Aktywna przyszłość – projekt

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ” współfinasowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 mieszkańców i mieszkanek Gminy Świętochłowice.
 
Projekt skierowany jest do:
1. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, marginalizacją społeczną oraz do otoczenia tych osób,
2. osób poszukujących pracy,
3. osób opuszczających pieczę zastępczą,
4. młodzieży zagrożonej demoralizacją,
5. bezrobotnych,
6. biernych zawodowo z niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych,
7. osób dotkniętych niepełnosprawnościami,
8. rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością,
9. osób bezdomnych,
10. osób/ rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 
Okres realizacji projektu od 04.01.2021r. do 31.12.2022 r.
 
Szczegółowe informacje w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach: ul. Sądowa 1, piętro I (czynne od poniedziałku do piątku) lub pod numerem telefonu: 32 245 55 24 oraz na stronie http://cis.swietochlowice.pl/projekty/aktywna-przyszlosc/
PLAKAT

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.