Deklaracja dostępności

02.11.2020r.Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cis.swietochlowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest oparta na szablonie WordPress 5.4.4, częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak pełnej audiodeskrypcji – możliwy tylko tekst alternatywny obrazów,
 • niepoprawnie zagnieżdżone niektóre nagłówki

Udogodnienia:

 • pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki
 • używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych,
 • wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne; złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów,
 • strona jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
 1. a) przełącznik zmiany rozmiaru czcionki 
 2. b) przełączniki zmiany kontrastu
 3. c) przełącznik zmiany układu strony
 4. d) przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Weronika Zielińska
E-mail: cis@swietochlowice.pl

Pracownik odpowiedzialny za obsługę strony: Weronika Zielińska
Telefon: (32) 24 555 24

Każdy ma prawo:

 1. a) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  b) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  c) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  b) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  c) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Adres: Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach 
E-mail: cis@swietochlowice.pl
Telefon: (32) 24 555 24
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Od wejścia do korytarza na parterze prowadzą schody. Pomieszczenia biurowe znajdują się również na piętrze, na które prowadzą schody.

W budynku jest winda, która znajduje się z tyłu budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brail’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

CIS posiada progi drzwiowe nie większe niż 2 mm oraz drzwi o szerokości 90 cm.

Ponadto w zakresie skorzystania z usług CISu, możliwa jest pomoc uczestników w wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Centrum Integracji Społecznej nie posiada aplikacji na urządzenia mobilne.
Inne informacje i oświadczenia

Na bieżąco dostosowywana jest treść pod kątem spełnienia wymagań dostępności – dotychczasowe informacje, nie uwzględniające zasad WCAG będą na bieżąco zmieniane. Planuje się szkolenia pracowników w zakresie obsługi strony i dostępności. W przypadku możliwości finansowych CIS, zakupione będą aplikacje audiowizualne, dźwiękowe dla os. ze szczególnymi potrzebami w budynku CIS.

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.