Prośba o przedstawienie oferty na dostawę mebli, odbiornika telewizyjnego oraz pozostałego wyposażenia mieszkania chronionego.

20.11.2018r.Prośba o przedstawienie oferty na dostawę mebli, odbiornika telewizyjnego oraz pozostałego wyposażenia mieszkania chronionego.

W związku z realizacją projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zaprasza do złożenia oferty/ofert na dostawę mebli, odbiornika telewizyjnego oraz pozostałego wyposażenia mieszkania chronionego mieszczącego się w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 25/5.

Termin składania oferty/ofert: 26.11.2018r. do godziny 15:00

Sposób składania oferty/ofert: elektronicznie na maila cis.swietochlowice@gmail.com

 

Zapytanie ofertowe - format pdf Zapytanie ofertowe - format doc

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.