Prośba o przedstawienie ofert cenowych dotyczących realizacji kursów

29.08.2018r.Prośba o przedstawienie ofert cenowych dotyczących realizacji kursów

W związku z realizacją projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ofert cenowych dotyczących realizacji kursu: 

1) komputerowego z egzaminem ECDL – poziom podstawowy dla uczestników ww. projektu 

2) obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych – II WJO wraz z wymianą butli gazowych dla uczestników ww. projektu .

3) kursu ogólnobudowlanego dla uczestników ww. projektu

4) kursu palacz kotłów CO dla uczestników ww. projektu

5) kursu pomoc kuchenna dla uczestników ww. projektu 

6) kursu profesjonalne sprzątanie dla uczestników ww. projektu z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w załącznikach. 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania udostępniamy w pliku wyjaśnienia dotyczące zapytań

 

Wyjaśnienia dotyczące zapytań KURS OBSŁ. WÓZKÓW JEZDNIOWYCH KURS ECDL PODSTAWOWY KURS OGÓLNOBUDOWLANY KURS PALACZ CO KURS POMOC KUCHENNA KURS PROFESJONALNE SPRZĄTANIE

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.