Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz”

22.01.2014r.Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz”

W dniu 22.01.2014 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 25246 – 2014 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Klub Integracji Społecznej – Drogowskaz” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS „Drogowskaz”

OGŁOSZENIE O PRETARGU Zawiadomienie o wyniku postępowania Zawiadomienie o wyniku postępowania 2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.