ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO

25.10.2019r.Zapytanie ofertowe CIS/11/2019 dot. zabudowy śniegołapów na dachu budynku oraz dokonanie drobnych robót naprawczych

Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, przesyłam zapytanie ofertowe CIS/11/2019 dotyczące „zabudowy śniegołapów na dachu budynku ul. Sądowa 1 Świętochłowice” na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach oraz dokonanie drobnych robót naprawczych – uszczelnienie połaci dachowej. Szczegóły usługi zostały ujęte w załącznikach. Proszę o zapoznanie się z zapytaniem i odpowiedz na zapytanie proszę przesyłać na skrzynkę cis@swietochlowice.pl Termin dostarczenia oferty – 29.10.2019  do godz. 15.00.

30.08.2019r.Zapytanie ofertowe nr 9/2019 z dnia 30.08.2019r. na dostawę zmywarki gastronomicznej wraz ze zmiękczaczem wody oraz płynów myjących, nabłyszczających i soli

Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej na na dostawę zmywarki gastronomicznej wraz ze zmiękczaczem wody oraz płynów myjących, nabłyszczających i soli zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 9/2019. Proszę o zapoznanie się z zapytaniem i przesłanie odpowiedzi do dnia 06.09.2019r. do godz. 13:00

19.06.2019r.Zapytanie ofertowe nr 6/2019 dot. dostawy środków czystości

Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, przesyłam zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków czystości . Szczegóły usługi zostały ujęte w załącznikach. Proszę o zapoznanie się z zapytaniem i odpowiedz na zapytanie proszę przesyłać na skrzynkę cis@swietochlowice.pl

28.04.2019r.Zapytanie ofertowe 5.2019- Dostawa środków czystości oraz zestawów do sprzątania

Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach (dalej również: CIS) prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 2 i 4 zapytania ofertowego. Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach informuję, iż przedmiotowe zamówienie do zapytania ofertowego 5/2019 dot. dostaw środków czystości udzielone zostanie firmie DABEX ul. Żelazna 4 41-709 Ruda Śląska, za łączną cenę brutto 28.305,62 zł

24.04.2019r.Zapytanie ofertowe 4.2019- Ochrona budynku CIS

Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 2 i 4 zapytania ofertowego.

19.02.2019r.Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/2019

Ze względu na błędy formalne ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 01.02.2019r. Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi związanej z Kompleksową obsługą informatyczną Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/2019.

04.02.2019r.Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej

Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi związanej z Kompleksową obsługą informatyczną Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2019

10.01.2019r.Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej

Gmina Świętochłowice – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 2 i 4 zapytania ofertowego.

20.11.2018r.Prośba o przedstawienie oferty na dostawę mebli, odbiornika telewizyjnego oraz pozostałego wyposażenia mieszkania chronionego.

W związku z realizacją projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zaprasza do złożenia oferty/ofert na dostawę mebli, odbiornika telewizyjnego oraz pozostałego wyposażenia mieszkania chronionego mieszczącego się w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 25/5. Termin składania oferty/ofert: 26.11.2018r. do godziny 15:00 Sposób składania oferty/ofert: elektronicznie na maila cis.swietochlowice@gmail.com  

29.08.2018r.Prośba o przedstawienie ofert cenowych dotyczących realizacji kursów

W związku z realizacją projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ofert cenowych dotyczących realizacji kursu:  1) komputerowego z egzaminem ECDL – poziom podstawowy dla uczestników ww. projektu  2) obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych – II WJO wraz z wymianą butli gazowych dla uczestników ww. projektu . 3) kursu ogólnobudowlanego dla uczestników ww. projektu 4) kursu palacz kotłów CO dla uczestników ww. projektu 5) kursu pomoc kuchenna dla uczestników ww. projektu  6) kursu profesjonalne sprzątanie dla uczestników ww. projektu z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w załącznikach.    W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania udostępniamy w pliku wyjaśnienia dotyczące zapytań  

07.08.2018r.Szacowanie wartości zamówienia na realizację szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

Centrum Integracji społecznej zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu pn.:  „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” w podziale na 6 zadań. Szczegółowy opis przedmiotowych szkoleń wraz z formularzem szacowania w załączeniu…

29.06.2018r.Szacowanie wartości zamówienia na realizację szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

Centrum Integracji społecznej zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu pn.:  „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” w podziale na 6 zadań.

18.12.2017r.Zapytanie ofertowe nr 4/CIS/EFS/2017

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (USŁUGA WYPOSAŻENIE MIESZKANIA CHRONIONGEO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Święochłowic”) zapytanie ofertowe nr 4 cis efs wyposażenie mieszkania załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4 cis efs 2017wyposażenie mieszkania wersja edytowalna

03.03.2017r.Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 3 zapytania ofertowego (USŁUGA ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA I NADZORU OBIEKTKU PRZY UL. SĄDOWEJ 1  W ŚWIĘTOCHŁOWICACH):

16.02.2017r.Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 3 zapytania ofertowego (USŁUGA ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA I NADZORU OBIEKTKU PRZY UL. SĄDOWEJ 1  W ŚWIĘTOCHŁOWICACH):

29.08.2016r.Dot. Zapytania ofertowego w zakresie dostawcy usług bezpośredniej ochrony fizycznej mienia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że komisyjne otwarcie kopert z ofertami świadczenia usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, nastąpi w dniu 29.08.2016 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1.

16.08.2016r.Zapytanie ofertowe Nr 1/CIS/2016

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (USŁUGA OCHRONY):

24.05.2016r.Zapytanie ofertowe Nr 4/RPO WSL/2016

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

04.08.2015r.Zapytanie ofertowe Nr 1/CIS/2015

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (USŁUGA OCHRONY):

27.04.2015r.Zapytanie ofertowe Nr 3/POKL/2015

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

13.03.2015r.Zapytanie ofertowe Nr 2/POKL/2015

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

14.01.2015r.Zapytanie ofertowe nr 1POKL/2015

Kursy językowe dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ” Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu

06.08.2014r.Zapytanie ofertowe Nr 1/CIS/2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego ( USŁUGA OCHRONY):

01.07.2014r.Zapytanie ofertowe Nr 11/POKL/2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

28.03.2014r.Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Kursy językowe dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ” Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

03.10.2013r.Zapytanie ofertowe Nr 34/POKL/2013

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego.

26.08.2013r.Zapytanie ofertowe Nr 1/CIS/2013

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego( USŁUGA OCHRONY)

23.08.2013r.Zapytanie ofertowe Nr 31/POKL/2013

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego

13.08.2013r.Zapytanie ofertowe Nr 30/POKL/2013

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego

09.08.2013r.Zapytanie ofertowe Nr 29/POKL/2013

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego

10.07.2013r.Zapytanie ofertowe nr 26/POKL/2013 – Kursy językowe dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

27.06.2013r.Zapytanie ofertowe nr 21/POKL/2013 – dot. usługi doradztwa prawnego dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

10.06.2013r.Zapytanie ofertowe nr 20/POKL/2013 – Warsztaty Umiejętności Społecznych dla uczestników projektu KIS „DROGOWSKAZ”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

30.04.2013r.Zapytanie ofertowe nr 8/POKL/2013 – Promocja projektu KIS „Drogowskaz”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

30.04.2013r.Zapytanie ofertowe nr 8/POKL/2013 – Promocja projektu KIS „Drogowskaz”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

12.04.2013r.Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2013 – Dostawa sprzętu komputerowego

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

12.04.2013r.Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2013 – Dostawa sprzętu komputerowego

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

04.04.2013r.Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 – Promocja projektu KIS „Drogowskaz”

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi określonej w pkt 4 zapytania ofertowego (w załączeniu)

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 24 555 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.