ZAMÓWIENIA DO 130.000 złotych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA DO 130.000 złotych

01.09.2022r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – świadczenie opieki nad dzieckiem

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – świadczenie opieki nad dzieckiem

17.08.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”-świadczenie opieki nad dzieckiem

Świadczenie opieki nad dzieckiem dla nie więcej niż 24 dzieci w wieku od 2 do 7 lat, rodziców uczestniczących w projekcie „Aktywna Przyszłość”  

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”  

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących, dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących, dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

07.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

04.03.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr CIS/1/2022

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/CIS/2022 – wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

23.02.2022r.Zapytanie ofertowe nr CIS/1/2022

wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu o dostarczeniu posiłku

01.02.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – terapeuta

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – terapeuta

01.02.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – psychoterapia

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – psychoterapia

01.02.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – terapeuta

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – terapeuta

01.02.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – psychoterapia

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – psychoterapia

21.01.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – terapeuta

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacji z terapeutą uzależnień – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

21.01.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – psychoterapia

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacji z zakresu psychoterapii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

28.12.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr 7/2021 – pełna obsługa BHP

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/2021 – pełna obsługa BHP z dnia 20.12.2021 r.

20.12.2021r.Zapytanie ofertowe nr 7/2021

Pełna obsługa BHP jednostki na 2022 rok

09.12.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – wizaż/stylizacji i fotograf

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

09.12.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – manicure

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure z dnia 23.11.2021 r.

02.12.2021r.Komunikat do zap. ofertowego dot. projektu „Aktywna przyszłość” – usługa stylizacji/wizażu i fotografii

Komunikat do zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

02.12.2021r.Odpowiedź na zapytania dot. usługi stylizacji/wizażu i fotografii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedź na zapytania dot. zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” dot. świadczenia usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

02.12.2021r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – usługa manicure

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure z dnia 23.11.2021 r.

23.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa stylizacji/wizażu i fotografii

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” Informujemy, że w dniu 02.12.2021 r. pojawiły się dwa dokumenty dot. w/w zapytania: Odpowiedź na zapytania dot. zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” dot. świadczenia usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r. Komunikat do zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

23.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa manicure

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość

18.11.2021r.Informacja z otwarcia kopert i wyborze najkorzystniejsze oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – fryzjer

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej z dnia 09.11.2021 r.

17.11.2021r.Informacja o braku wyłonienia oferenta – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – manicure

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure z dnia 08.11.2021 r.

17.11.2021r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – stylizacja/wizaż i fotograf

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 08.11.2021 r.

09.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa fryzjerska

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

08.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa stylizacji/wizażu i fotografii

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

08.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa manicure

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

22.09.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Zapytania ofertowego ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

01.09.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – medycyna pracy

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich – medycyna pracy

27.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

27.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

27.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

27.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

27.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

27.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – BHP

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – BHP

23.08.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – medycyna pracy

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich – medycyna pracy – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r.  godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji i fotografii

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r.  godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r. godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r.  godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r. godz. 23:59– Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów florystycznych

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – BHP

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r. go godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkolenia BHP

18.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – medycyna pracy

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich – medycyna pracy

18.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – remont pomieszczeń

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego  „Aktywna Przyszłość” – remont pomieszczeń  w budynku przy ulicy Wallisa 1 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia warsztatów stolarskich

17.08.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zapytania ofertowego 6/2021

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego – Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Mężczyźni w Centrum” finansowanego w ramach Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2021

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji i fotografii

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów florystycznych

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – BHP

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkolenia BHP

04.08.2021r.Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – remont pomieszczeń budynku przy ul. Wallisa 1 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia do warsztatów stolarskich

03.08.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji i fotografii Informujemy, że w dniu 24.08.2021 r. zostały wprowadzone zmiany do „Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii” w: Pkt. III Tryb udzielenia zamówienia ppkt. 1 Pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia Pkt. VII Miejsce, sposób oraz termin składania ofert ppkt. 1 W załączeniu ujednolicony tekst Zapytania ofertowego

03.08.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure Informujemy, że w dniu 24.08.2021 r. zostały wprowadzone zmiany do „Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure” w: Pkt. III Tryb udzielenia zamówienia ppkt. 1 Pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia Pkt. VII Miejsce, sposób oraz termin składania ofert ppkt. 1 W załączeniu ujednolicony tekst Zapytania ofertowego

03.08.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej Informujemy, że w dniu 24.08.2021 r. zostały wprowadzone zmiany do „Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie” w: Pkt. III Tryb udzielenia zamówienia ppkt. 1 Pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia Pkt. VII Miejsce, sposób oraz termin składania ofert ppkt. 1 W załączeniu ujednolicony tekst Zapytania ofertowego

03.08.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów kulinarnych Informujemy, że w dniu 24.08.2021 r. zostały wprowadzone zmiany do „Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne” w: Pkt. III Tryb udzielenia zamówienia ppkt. 1 Pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia Pkt. VII Miejsce, sposób oraz termin składania ofert ppkt. 1 W załączeniu ujednolicony tekst Zapytania ofertowego

03.08.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów florystycznych Informujemy, że w dniu 24.08.2021 r. zostały wprowadzone zmiany do „Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne” w: Pkt. III Tryb udzielenia zamówienia ppkt. 1 Pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia Pkt. VII Miejsce, sposób oraz termin składania ofert ppkt. 1 W załączeniu ujednolicony tekst Zapytania ofertowego

30.07.2021r.Zapytanie ofertowe 6/2021

Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Mężczyźni w Centrum” finansowanego w ramach Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2021

30.07.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – BHP

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkolenia BHP Informujemy, że w dniu 24.08.2021 r. zostały wprowadzone zmiany do „Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – BHP” w: Pkt. III Tryb udzielenia zamówienia ppkt. 1 Pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia Pkt. VII Miejsce, sposób oraz termin składania ofert ppkt. 1 W załączeniu ujednolicony tekst Zapytania ofertowego

30.07.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – medycyna pracy

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich – medycyna pracy

16.07.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – remont pomieszczeń

Remont pomieszczeń budynku przy ul. Wallisa 1 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia do warsztatów stolarskich

02.06.2021r.Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/2021 z dnia 19.05.2021 r.

19.05.2021r.Zapytanie ofertowe 5/2021

Sukcesywna dostawa środków czystości

10.05.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy Zapytania ofertowego 3/2021 – Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

07.05.2021r.Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/2021 z dnia 20.04.2021 r.

20.04.2021r.Zapytanie ofertowe 4/2021

Sukcesywna dostawa środków czystości

20.04.2021r.Zapytanie ofertowe 3/2021

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

20.04.2021r.Zapytanie ofertowe 2/2021

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

22.03.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Aktywna Przyszłość”

16.03.2021r.Zapytanie ofertowe 1/2021

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

09.03.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Aktywna Przyszłość”

09.03.2021r.Informacja o unieważnieniu postępowania – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”

Informacja o unieważnieniu postępowania – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Aktywna Przyszłość”

25.02.2021r.Zawiadomienie o zmianie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna przyszłość”

Zawiadomienie o zmianie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Aktywna Przyszłość”

16.02.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Aktywna Przyszłość”

08.01.2021r.Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego nr 13/2020 z dnia 18.12.2020 r.

04.01.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy Zapytania ofertowego 9/2020 – Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Centrum Integracji Społeczne

04.01.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy Zapytania ofertowego 8/2020 – Kompleksowa usługa elektronicznego i fizycznego zabezpieczenia obiektu przy ul. Sądowej 1 w Świętochłowicach – siedziba Centrum Integracji Społecznej

04.01.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy Zapytania ofertowego 7/2020 – Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych

04.01.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy Zapytania ofertowego 6/2020 – Pełna obsługa BHP

18.12.2020r.Zapytanie ofertowe 13/2020

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Termin składania ofert został przedłużony do 31.12.2020 r. do godz. 12:00

07.12.2020r.Zapytanie ofertowe 12/2020

Wykonanie oraz publikację w intrenecie (hostingu) wykonanej odrębnej strony WWW (zwanej dalej stroną podmiotową) umożliwiającej udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) Termin składania ofert został przedłużony do 31.12.2020 r. do godz. 12:00

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.