ZAMÓWIENIA DO 130.000 złotych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA DO 130.000 złotych

24.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kadrowo-płacowy

Sprostowanie nr 1 w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość”

24.03.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. przeprowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe uczestników projektu „Aktywna Przyszłość ” – kurs rejestratorka medyczna

Odpowiedzi na zapytania dot. przeprowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe uczestników projektu „Aktywna Przyszłość ” – kurs rejestratorka medyczna dla 6 uczestników

23.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kurs operatora wózków widłowych UDT

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs operatora wózków widłowych UDT dla 8 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

23.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: cukiernika I i II stopnia

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs cukiernika I i II stopnia (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 6 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

23.03.2023r.Komunikat dot. zmiany terminu składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: rejestratorka medyczna

Komunikat dot. zmiany terminu skłania ofert – Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: rejestratorka medyczna dla 6 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

23.03.2023r.Komunikat dot. zmiany terminu składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kadrowo-płacowy

Komunikat dot. zmiany terminu skłania ofert – Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość

22.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kadrowo-płacowy

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość”

22.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: rejestratorka medyczna

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: rejestratorka medyczna dla 6 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (pracownik ochrony fizycznej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: pracownik ochrony fizycznej dla 7 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (pracownik ochrony fizycznej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: pracownik ochrony fizycznej dla 7 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 1 uczestniczki projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 1 uczestniczki projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (magazynier)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: magazynier dla 13 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (magazynier)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: magazynier dla 13 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

09.03.2023r.Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu

07.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: pracownik ochrony fizycznej

Sprostowanie nr w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: pracownik ochrony fizycznej

07.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Sprostowanie nr 2 w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

03.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Sprostowanie w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

01.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: pracownik ochrony fizycznej

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: pracownik ochrony fizycznej dla 7 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

01.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: magazynier

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: magazynier dla 13 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

01.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 1 uczestniczki projektu „Aktywna Przyszłość”

03.02.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu

25.01.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

19.01.2023r.Komunikat dot. zmiany opisu przedmiotu zamówienia – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Komunikat dot. zmiany opisu przedmiotu zamówienia – Zapytanie ofertowe – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

19.01.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

18.01.2023r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 24.01.2023 r.  do godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

18.01.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.01.2023r.Odpowiedź na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedź na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.01.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu

Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

29.12.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr CIS/2/2022

Dotyczy Zapytania ofertowego nr CIS/2/2022 – wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

15.12.2022r.Zapytanie ofertowe nr CIS/2/2022

Wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

01.09.2022r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – świadczenie opieki nad dzieckiem

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – świadczenie opieki nad dzieckiem

17.08.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”-świadczenie opieki nad dzieckiem

Świadczenie opieki nad dzieckiem dla nie więcej niż 24 dzieci w wieku od 2 do 7 lat, rodziców uczestniczących w projekcie „Aktywna Przyszłość”  

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”  

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących, dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących, dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

07.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

04.03.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr CIS/1/2022

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/CIS/2022 – wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

23.02.2022r.Zapytanie ofertowe nr CIS/1/2022

wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu o dostarczeniu posiłku

01.02.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – terapeuta

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – terapeuta

01.02.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – psychoterapia

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – psychoterapia

01.02.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – terapeuta

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – terapeuta

01.02.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – psychoterapia

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – psychoterapia

21.01.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – terapeuta

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacji z terapeutą uzależnień – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

21.01.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa specjalistycznego wsparcia indywidualnego – psychoterapia

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacji z zakresu psychoterapii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

28.12.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr 7/2021 – pełna obsługa BHP

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/2021 – pełna obsługa BHP z dnia 20.12.2021 r.

20.12.2021r.Zapytanie ofertowe nr 7/2021

Pełna obsługa BHP jednostki na 2022 rok

09.12.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – wizaż/stylizacji i fotograf

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

09.12.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – manicure

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure z dnia 23.11.2021 r.

02.12.2021r.Komunikat do zap. ofertowego dot. projektu „Aktywna przyszłość” – usługa stylizacji/wizażu i fotografii

Komunikat do zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

02.12.2021r.Odpowiedź na zapytania dot. usługi stylizacji/wizażu i fotografii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedź na zapytania dot. zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” dot. świadczenia usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

02.12.2021r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – usługa manicure

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure z dnia 23.11.2021 r.

23.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa stylizacji/wizażu i fotografii

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” Informujemy, że w dniu 02.12.2021 r. pojawiły się dwa dokumenty dot. w/w zapytania: Odpowiedź na zapytania dot. zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” dot. świadczenia usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r. Komunikat do zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 23.11.2021 r.

23.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa manicure

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość

18.11.2021r.Informacja z otwarcia kopert i wyborze najkorzystniejsze oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – fryzjer

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej z dnia 09.11.2021 r.

17.11.2021r.Informacja o braku wyłonienia oferenta – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – manicure

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure z dnia 08.11.2021 r.

17.11.2021r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – stylizacja/wizaż i fotograf

Dotyczy Zapytania ofertowego w ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii z dnia 08.11.2021 r.

09.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa fryzjerska

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

08.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa stylizacji/wizażu i fotografii

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji/wizażu i fotografii – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

08.11.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługa manicure

Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

22.09.2021r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Zapytania ofertowego ramach projektu „Aktywna Przyszłość” – świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

01.09.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – medycyna pracy

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich – medycyna pracy

27.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

27.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

27.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

27.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

27.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

27.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – BHP

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – BHP

23.08.2021r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – medycyna pracy

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich – medycyna pracy – w ramach projektu „Aktywna Przyszłość”

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r.  godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji i fotografii

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r.  godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r. godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r.  godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r. godz. 23:59– Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów florystycznych

18.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – BHP

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 26.08.2021 r. go godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkolenia BHP

18.08.2021r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – medycyna pracy

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich – medycyna pracy

18.08.2021r.Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego „Aktywna Przyszłość” – remont pomieszczeń

Informacja o wyborze oferenta do zapytania ofertowego  „Aktywna Przyszłość” – remont pomieszczeń  w budynku przy ulicy Wallisa 1 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia warsztatów stolarskich

17.08.2021r.Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zapytania ofertowego 6/2021

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego – Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Mężczyźni w Centrum” finansowanego w ramach Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2021

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi stylizacji i fotografii

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi stylizacji i fotografii

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi manicure

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi manicure

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – usługi fryzjerskie

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie wykonania usługi fryzjerskiej

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty kulinarne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

09.08.2021r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – warsztaty florystyczne

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 18.08.2021 r. – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów florystycznych

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.