ZAMÓWIENIA DO 130.000 złotych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA DO 130.000 złotych

23.11.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania usługi cateringowej

Dotyczy wykonania usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku do Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

23.11.2023r.Informacja z otwarcia ofert dot. wykonania usługi cateringowe

Dotyczy wykonania usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku do Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

16.11.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E

Dotyczy Zapytania ofertowego dot. kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

14.11.2023r.Informacja z otwarcia ofert dot. kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E

Dotyczy Zapytania ofertowego dot. kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

09.11.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

Odpowiedzi na zapytania dot. wykonania usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku do Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

08.11.2023r.Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku do Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

06.11.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Odpowiedzi na zapytania dot. kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

30.10.2023r.Zapytanie ofertowe – kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

21.09.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Pierwsza pomoc – druga szansa”- świadczenie usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy w ramach projektu „Pierwsza pomoc – druga szansa”, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 2023

12.09.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Pierwsza pomoc – druga szansa”- świadczenie usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy w ramach projektu „Pierwsza pomoc – druga szansa”, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 2023

06.09.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. świadczenia usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy

Odpowiedzi na zapytania dot. świadczenia usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy w ramach projektu „Pierwsza pomoc – druga szansa”, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 2023

30.08.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Pierwsza pomoc – druga szansa”- świadczenie usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy

Świadczenie usług trenera warsztatów z pierwszej pomocy w ramach projektu „Pierwsza pomoc – druga szansa”, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 2023

12.07.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe: fryzjerstwo i makijaż dla początkujących

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs fryzjerstwo i makijaż dla początkujących, dla 2 uczestniczek projektu

12.07.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe: fryzjerstwo i makijaż dla początkujących

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs fryzjerstwo i makijaż dla początkujących, dla 2 uczestniczek projektu

29.06.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kurs fryzjerstwo i makijaż dla początkujących

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs fryzjerstwo i makijaż dla początkujących, dla 2 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

31.05.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi porady/doradztwo finansowe

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi porady/doradztwo finansowe dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

31.05.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi porady/doradztwo finansowe

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi porady/doradztwo finansowe dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

22.05.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi porady/doradztwo finansowe

Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi porady/doradztwo finansowe dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

22.05.2023r.Komunikat o zakończeniu postępowania – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług trenera warsztatów arteterapii

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług trenera warsztatów arteterapii dla ok. 30 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

18.05.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

18.05.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi mediatora

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi mediatora dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

08.05.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług trenera warsztatów arteterapii

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług trenera warsztatów arteterapii dla ok. 30 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

08.05.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi mediatora

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi mediatora dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

08.05.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego

Dotyczy Zapytania ofertowego – Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego

Odpowiedzi na zapytania dot. świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. świadczenia usług trenera warsztatów arteterapii

Odpowiedzi na zapytania dot. świadczenia usług trenera warsztatów arteterapii dla ok. 30 uczestników projektu

25.04.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- świadczenie usług trenera warsztatów arteterapii

Świadczenie usług trenera warsztatów arteterapii dla ok. 30 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

24.04.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi mediatora (mediacje umowne)

Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – usługi mediatora (mediacje umowne) dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

24.04.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego

Świadczenie usług specjalistycznego wsparcia indywidualnego – konsultacje z zakresu doradztwa prawnego dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

14.04.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs fryzjerstwo dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs fryzjerstwo dla początkujących dla 1 uczestnika projektu

14.04.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs fryzjerstwo dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs fryzjerstwo dla początkujących dla 1 uczestnika projektu

13.04.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs sekretarki-asystentki)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs sekretarki-asystentki dla 2 uczestników projektu

13.04.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs sekretarki-asystentki)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs sekretarki-asystentki dla 2 uczestników projektu

12.04.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs henna pudrowa)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs henna pudrowa dla 1 uczestnika projektu

12.04.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs henna pudrowa)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs henna pudrowa dla 1 uczestnika projektu

12.04.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs kadrowo-płacowy)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu

12.04.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs kadrowo-płacowy)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu

04.04.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs rejestratorka medyczna)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs rejestratorka medyczna dla 6 uczestników projektu

04.04.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs rejestratorka medyczna)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs rejestratorka medyczna dla 6 uczestników projektu

03.04.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs cukiernika I i II stopnia)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs cukiernika I i II stopnia (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 6 uczestników projektu

03.04.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kurs cukiernika I i II stopnia)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs cukiernika I i II stopnia (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 6 uczestników projektu

03.04.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (wózki widłowe)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs wózków widłowych UDT dla 8 uczestników projektu (kategoria II WJO)

03.04.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (wózki widłowe)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs wózków widłowych UDT dla 8 uczestników projektu (kategoria II WJO)

28.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kurs fryzjerstwo dla początkujących

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs fryzjerstwo dla początkujących dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość”

28.03.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. przeprowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe uczestników projektu „Aktywna Przyszłość ” – kurs cukiernika I i II stopnia (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Odpowiedzi na zapytania dot. przeprowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe uczestników projektu „Aktywna Przyszłość ” – kurs cukiernika I i II stopnia (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 6 uczestników

27.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kurs sekretarki-asystentki

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs sekretarki-asystentki dla 2 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

27.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kurs henna pudrowa

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs henna pudrowa dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość”

24.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kadrowo-płacowy

Sprostowanie nr 1 w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość”

24.03.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. przeprowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe uczestników projektu „Aktywna Przyszłość ” – kurs rejestratorka medyczna

Odpowiedzi na zapytania dot. przeprowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe uczestników projektu „Aktywna Przyszłość ” – kurs rejestratorka medyczna dla 6 uczestników

23.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kurs operatora wózków widłowych UDT

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs operatora wózków widłowych UDT dla 8 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

23.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: cukiernika I i II stopnia

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs cukiernika I i II stopnia (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 6 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

23.03.2023r.Komunikat dot. zmiany terminu składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: rejestratorka medyczna

Komunikat dot. zmiany terminu skłania ofert – Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: rejestratorka medyczna dla 6 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

23.03.2023r.Komunikat dot. zmiany terminu składania ofert – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kadrowo-płacowy

Komunikat dot. zmiany terminu skłania ofert – Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kurs kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość

22.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kadrowo-płacowy

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kadrowo-płacowy dla 1 uczestnika projektu „Aktywna Przyszłość”

22.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: rejestratorka medyczna

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: rejestratorka medyczna dla 6 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (pracownik ochrony fizycznej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: pracownik ochrony fizycznej dla 7 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (pracownik ochrony fizycznej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: pracownik ochrony fizycznej dla 7 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 1 uczestniczki projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 1 uczestniczki projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (magazynier)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: magazynier dla 13 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.03.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (magazynier)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: magazynier dla 13 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

09.03.2023r.Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu

07.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: pracownik ochrony fizycznej

Sprostowanie nr w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: pracownik ochrony fizycznej

07.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Sprostowanie nr 2 w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

03.03.2023r.Sprostowanie – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Sprostowanie w związku z oczywistą omyłką pisarską – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

01.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: pracownik ochrony fizycznej

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: pracownik ochrony fizycznej dla 7 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

01.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: magazynier

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: magazynier dla 13 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

01.03.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- kurs zawodowy: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: kasjer/sprzedawca (z książeczką sanitarno-epidemiologiczną) dla 1 uczestniczki projektu „Aktywna Przyszłość”

03.02.2023r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu

25.01.2023r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

19.01.2023r.Komunikat dot. zmiany opisu przedmiotu zamówienia – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Komunikat dot. zmiany opisu przedmiotu zamówienia – Zapytanie ofertowe – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

19.01.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

18.01.2023r.Komunikat dot. przedłużenia składania ofert – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Komunikat dot. przedłużenia składania ofert do 24.01.2023 r.  do godz. 23:59 – Zapytanie ofertowe – Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

18.01.2023r.Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedzi na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

13.01.2023r.Odpowiedź na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

Odpowiedź na zapytania dot. dostawy komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.01.2023r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”- Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu

Dostawa komputerów przenośnych oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym dla potrzeb utworzenia pracowni informatycznej dla uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

29.12.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe nr CIS/2/2022

Dotyczy Zapytania ofertowego nr CIS/2/2022 – wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

15.12.2022r.Zapytanie ofertowe nr CIS/2/2022

Wykonanie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku

01.09.2022r.Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – świadczenie opieki nad dzieckiem

Komunikat dot. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferenta – Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – świadczenie opieki nad dzieckiem

17.08.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość”-świadczenie opieki nad dzieckiem

Świadczenie opieki nad dzieckiem dla nie więcej niż 24 dzieci w wieku od 2 do 7 lat, rodziców uczestniczących w projekcie „Aktywna Przyszłość”  

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (malarz, tynkarz, płytkarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: malarz, tynkarz, płytkarz dla 15 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”  

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość

26.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących, dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

26.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących,  dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

25.04.2022r.Informacja z otwarcia ofert – Zap. ofertowe dot. projektu „Aktywna przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Dotyczy Zapytania ofertowego – projekt „Aktywna Przyszłość” – przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu  „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (warsztaty krawieckie dla początkujących)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: warsztaty krawieckie dla początkujących, dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (ogrodnik terenów zielonych)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: ogrodnik terenów zielonych dla 5 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa komputera)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa komputera dla 10 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

11.04.2022r.Zapytanie ofertowe – projekt „Aktywna Przyszłość” – kursy zawodowe (florysta/bukieciarz)

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe: florysta/bukieciarz dla 4 uczestników projektu „Aktywna Przyszłość”

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.