22.01.2014


W dniu 22.01.2014 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 25246 - 2014 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Klub Integracji Społecznej - Drogowskaz" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa zamówienia: Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS "Drogowskaz"


Poniżej pliki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania 2


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.08.2013

W dniu 27.08.2013 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 346082 - 2013 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Klub Integracji Społecznej - Drogowskaz" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:

Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS "Drogowskaz"


Poniżej pliki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytanie wykonawców - odpowiedź zamawiającego


Pytanie wykonawców - odpowiedź zamawiającego 2


Pytania wykonawców - odpowiedzi zamawiającego 3 i 4


Pytania wykonawców - odpowiedzi zamawiającego 5


Pytania wykonawców - odpowiedzi zamawiającego 6

SIWZ - wersja word


Informacja z otwarcia kopert


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Informacja o unieważnieniu postępowania


03.09.2012

W dniu 03.09.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 244676-2012), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach - nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu
„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”,

na terenie Miasta Świętochłowice.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Poniżej pliki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ


Zawiadomienie o wyborze
27.07.2012

W dniu 27.07.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 244676-2012), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach - nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

Poniżej pliki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ

Zawiadomienie o wyborze
10.07.2012

W dniu 10.07.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 244676-2012), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach - nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

Poniżej pliki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
20.06.2012

W dniu 20.06.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 212046 - 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach - nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

Poniżej pliki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


06.06.2012

 

W dniu 06.06.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 182694 - 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach - nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

Poniżej pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania31.05.2012

 

W dniu 31.05.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 182694 - 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach - nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:


Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”


Poniżej pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu + SIWZ

Pytania wykonwaców

Zawiadomienie o wyborze

 

27.04.2012


W dniu 27.04.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 135890 - 2012 ), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Tytuł projektu: "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach - nowe szanse i możliwości" w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:


Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”


Poniżej pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Pytania wykonawców

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia