Kamil Wójcik – dyrektor


Marzena Węc – główna księgowa


Łukasz Andzel – kierownik zespołu


Grażyna Kałamaga – specjalista ds. kadrowo-płacowych


Katarzyna Ignaczak - pracownik socjalny


Małgorzata Szymańska – psycholog, doradca zawodowy


Monika Heflik – inspektor


Lucyna Siara – pracownik biurowy


Zenon Trzęsicki - instruktor grupy remontowo-budowlanej


Tadeusz Kapica - instruktor grupy remontowo-budowlanej


Czesław Reich - instruktor grupy remontowo-budowlanej


Justyna Wylegała - instruktor grupy krawieckiej


Mateusz Mizera - instruktor grupy transportowo – porządkowej