01.09.2017

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: instruktor reintegracji zawodowej

Ogłoszenie o naborze

30.12.2016r.

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor

Ogłoszenie o naborze
23.01.2015

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu: Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy Podinspektor ds. rozliczeń oraz Podinspektor ds. monitoringu w ramach w projektu Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”).


Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. rozliczeń
Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór

Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. monitoringu
Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór
Wyniki naboru

21.05.2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu: Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor (Doradca finansowo-księgowy uczestników projektu Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”).

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór


17.04.2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1 w związku z realizacją projektu: Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy podinspektor doradca finansowo-księgowy

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór17.03.2014


Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1

w związku z realizacją projektu: Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy doradca zawodowy

 

Ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór

Oświadczenia - wzór
25.02.2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny  w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór04.02.2014

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny  w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór


Wyniki naboru


22.08.2013

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadrowo płacowych  w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór

Wyniki naboru

26.07.2013

 

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1

w związku z realizacją projektu: Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

instruktor kulturalno – oświatowy

 

Ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór

Oświadczenia - wzór

15.05.2013

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor  w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór
Wyniki naboru

 

13.02.2013

 

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 1

w związku z realizacją projektu: Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:


1. kierownik zespołu

2. kierownik klubu

3. doradca zawodowy

4. psycholog

5. podinspektor x 4  

6. instruktor kulturalno – oświatowy

 

Ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór

Oświadczenia - wzór

Errata do ogłoszenia o naborze (podinspektor ds. rekrutacji)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika zespołu (koordynatora projektu KIS Drogowskaz)

Wyniki naboru 


Wyniki naboru - instruktor kulturalno oświatowy
5.02.2013


Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: doradca zawodowy w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór
Wynik naboru


22.05.2012

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości" w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor

 

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz - wzór

Oswiadczenia - wzór

Wynik naboru

22.05.2012

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości" w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:


1. Instruktor reintegracji zawodowej (warsztat utrzymania terenów zielonych) - ogłoszenie o naborze
2. Instruktor reintegracji zawodowej (warsztat krawiecki) - ogłoszenie o naborze
3. Instruktor reintegracji zawodowej (warsztat budowlany) - ogłoszenie o naborze

4. Kierowca - ogłoszenie o naborze


Kwestionariusz osobowy - wzór

Oświadczenia - wzór

Wyniki naboru


10.05.2012

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy - wzór
Oświadczenia - wzór
Wynik naboru 

26.03.2012

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko kierownicze: Główny Księgowy w Centrum Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze
Wynik naboru


15.02.2012


Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko kierownicze: Główny Księgowy w Centrum Integracji Społecznej

Ogłoszenie o naborze
Wynik naboru